Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn leden van de vereniging die zich beschikbaar stellen als vrijwilliger voor van te voren afgesproken taken.

  • Met alle vrijwilligers worden afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken. Deze afspraken zijn vastgelegd en worden ondertekend door de vrijwilliger en het bestuur.
  • Zij kunnen rekenen op ondersteuning en informatie vanuit het bestuur en de coördinatoren. Daarnaast streeft de vereniging naar begeleiding en scholing voor de vrijwilligers vanuit professionele organisaties. Hierover worden z.s.m. afspraken gemaakt.
  • Zij zijn tijdens de activiteit verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.