Aanmelden

Alle inwoners, jong en oud, kunnen lid worden van de vereniging. Leden betalen contributie, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Als lid van Esters Welzijn kun je hulp bieden en/of ontvangen.
Voor meer informatie over de regels en richtlijnen omtrent lidmaatschap, verwijzen we naar de statuten..

Als lid

Klik hier om u online als lid aan te melden.
U kunt het aanmeldformulier ook printen en invullen. Klik hier voor het gedrukte aanmeldformulier.
Het formulier kan worden gemaild naar info@esterswelzijn.nl of in de brievenbus bij het secretariaat op Beerschemaasweg 41, 5364 NR, Escharen

Als vrijwilliger

Klik hier om u online als vrijwilliger aan te melden.
U kunt het aanmeldformulier ook printen en invullen. Klik hier voor het gedrukte aanmeldformulier.
Het formulier kan worden gemaild naar info@esterswelzijn.nl of in de brievenbus bij het secretariaat op Beerschemaasweg 41, 5364 NR, Escharen.