Statuten

De statuten van de vereniging Esters Welzijn zijn in juni officieel vastgesteld door notaris L. Kersten in Grave.
Een afschrift van de statuten vindt u hier.

Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk reglement is een verzameling van afspraken die we in de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt en die aanvullend op de statuten zijn. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Klik hier om het huishoudelijk regelement in te zien.

AVG

Het bestuur heeft een verwerkingsregister opgesteld. Dit moet iedere vereniging hebben in het kader van de algemene verordening persoonsgegevens (AVG).
Klik hier om de vastgelegde afspraken hierover in te zien.