Esters Uurke

Het informatie- en ontmoetingspunt “Het Esters Uurke” is georganiseerd in Het Dorpshuus voor mensen die elkaar in Escharen willen ontmoeten. Er is gelegenheid voor een kop koffie of thee, een praatje en als mensen willen een spelletje. …niks moet, van alles is mogelijk! Het is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk ook al kom je slechts een kwartier of half uur. Iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 is iedereen welkom in Het Dorpshuus.

Behalve voor gezelligheid kun je ook terecht met vragen op gebied van zorg, hulp, welzijn en 1 keer in de twee weken met vragen over computers en mobiele telefoons. Als er niet een pasklaar antwoord is verwijzen we naar de juiste persoon of instantie.

Bij het Esters Uurke is iedereen deelnemer; of je nu jonger bent, ouder, mantelzorger, vrijwilliger of prof; we helpen elkaar en zorgen samen voor een sfeer waarin het goed toeven is en vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht.

Koffie en thee worden aangeboden door Esters Welzijn. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage in ons spaarvarken. Als er specifieke activiteiten worden georganiseerd kan er een kleine eigen bijdrage worden gevraagd.