Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 7 leden. De bestuursleden worden gekozen uit de leden van de vereniging. Dit gebeurt door de Algemene Leden Vergadering. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Het bestuur heeft tot taak de belangen van de vereniging te behartigen en de vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur organiseert de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en eventuele andere vergaderingen.

Tijdens de algemene leden vergadering is het volgende bestuur gekozen:

  • Marcel Claus                                 Voorzitter
  • Kees Claassen                              Penningmeester
  • Ellen van Kraaij                            Secretaris
  • Angelique Kempen – Overbeek      Aandachtsgebied Esters Uurke
  • Anja Loeffen – van Kuppeveld        Aandachtsgebied diensten en informatiepunt
  • Marcel van Zuijlen
  • Friede Simmes                              Aandachtsgebied Samen Eten

 

Voor meer informatie over de regels en richtlijnen omtrent het bestuur en hun bevoegdheden, verwijzen we naar de statuten.