Leefbaarheid Escharen

Op initiatief van Esters Welzijn en na overleg met de Dorpsraad EZV (Escharen Ziet Vooruit) is de werkgroep ‘Leefbaarheid Escharen’ opgericht. De werkgroep verdiept zich in de vraag hoe we de oudere inwoners in Escharen met vragen op het gebied van (aangepast) wonen, sociaal welzijn, geplande en ongeplande zorg beter kunnen bedienen zodat ze langer op een prettige manier in het dorp kunnen blijven wonen. De werkgroep bestaat uit: twee bestuursleden van Esters Welzijn: Ellen van Kraaij en Friede Simmes; één bestuurslid van EZV: Mark Schenkels; twee inwoners uit Escharen met expertise op het gebied van zorg en wonen: Ben Wouters en Harrie Peppinck en twee vertegenwoordigers van de fysiotherapiepraktijk in Escharen: Maikel Bardoel en Niels van Lier. De werkgroep oriënteert zich op de visie en mogelijkheden van de verschillende zorgaanbieders en onder welke voorwaarden zij welke zorg kunnen en willen aanbieden om de groeiende en complexere vragen van ouderen op het gebied van zorg en welzijn te kunnen beantwoorden. Daarnaast heeft de werkgroep overleg met de woningbouwvereniging. De werkgroep zal ook een behoeftepeiling onder de oudere inwoners van Escharen uitvoeren om de wensen van de bewoners beter te kennen om hierop in te kunnen spelen.