Over Esters Welzijn

Medio 2015 is de werkgroep Esters Welzijn van start gegaan. Deze werkgroep bestond uit een negental mensen uit Escharen met diverse achtergronden en uit verschillende buurten. Samen met de inwoners van Escharen heeft de werkgroep gezocht naar oplossingen die de zelfredzaamheid van inwoners die hulp nodig hebben( zowel jong als oud) kunnen vergroten.  Want de ingrijpende veranderingen en bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn vragen de komende jaren om meer inzet van de burger zelf. Dat is een gegeven en dus kun je je daar ook als dorp maar het beste tijdig op voorbereiden is de gedachte. Allereerst zijn alle vormen van informele en professionele zorg en hulp die er nu al voor de inwoners van Escharen beschikbaar is, in kaart gebracht. Dat leverde enerzijds een complete en actuele foto op van de huidige dienstverlening (van klushulp tot ouderenadviseur en van RIGOM tot KBO en Stichting Jeugd en Gezin). Want de werkgroep wil absoluut geen dubbel werk, langs elkaar heen werken of opnieuw het wiel uitvinden. Gebruik maken van elkaars kracht en ervaring; dat is de leidraad.

Alle inwoners, jong en oud, kunnen lid worden van de vereniging.

Doel

Esters Welzijn heeft tot doel:

  1. Het vergroten van de solidariteit van de inwoners van Escharen door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners (jong en oud) kunnen profiteren.
  2. Het behartigen van de belangen van de inwoners van Escharen bij het realiseren van wensen met betrekking tot zorg en diensten in Escharen.
  3. Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Escharen.

En wil dit bereiken door:

  1. Het aanbieden van faciliteiten en diensten aan de inwoners van Escharen zodat deze zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.
  2. Het fungeren als vraagbaak voor inwoners voor vragen op het gebied van zorg en welzijn en de op het terrein van welzijn en gezondheidszorg opererende instanties, zodat voor inwoners zo snel en adequaat mogelijk passende welzijn en gezondheidszorg kan worden aangeboden.
  3. Het verlenen van vrijwillige hulp, binnen de mogelijkheden en doelstellingen van de vereniging, aan leden van de vereniging, ter bevordering van welzijn, gezondheid en maatschappelijke deelname.
  4. Het onderhouden van contacten met verschillende instanties om de algemene belangen van inwoners van Escharen te kunnen behartigen bij bijvoorbeeld de gemeente.

 

Werkgroep Esters Welzijn