Financiën

De begroting en het financieel verslag worden jaarlijks besproken tijdens de algemene ledenvergadering en zijn door leden op te vragen bij de penningmeester.