Contributie

De contributie vormt het basisinkomen van de vereniging.

De hoogte van de contributie hangt af van wat de leden van het lidmaatschap van de vereniging te verwachten hebben.

Voor het jaar 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld op €15.- voor alleenstaanden en voor een meer persoons huishouden €20,-.