Tot nadere berichtgeving is het Esters Uurke en het Samen eten stop gezet. Dit gaat ons aan het hart omdat we juist voor deze sociale contacten zijn opgericht. 

Om toch contact met elkaar te houden heeft het bestuur nagedacht over alternatieven.

Onder vaste bezoekers van het Esters Uurke en het Samen Eten is gepeild of ze het fijn vinden om via  telefoon of Skype (beeld en geluid) contact te houden. 

Er zijn nu verschillende leden die wekelijks telefonisch een praatje maken.

Zou je dit ook graag willen of heb je ideeën die ons hierbij kunnen helpen, mail dan naar info@esterswelzijn.n of bel naar 06-82169393.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Esters Welzijn