Afgelopen woensdag was alweer het laatste Esters Uurke van dit jaar. De kerstman (oftewel Martin Blokker) draaide kerstmuziek en er werd zoals elke week volop gekletst, gekaart en gepuzzeld.
De komende 2 woensdagen vallen op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Je zult begrijpen dat er op die dagen geen Esters Uurke is.
Gelukkig organiseren de Vrouwen van Nu een gezellige zondagmiddag op 29 december. We hopen jullie daar te zien en anders op het eerste Esters Uurke in het nieuwe jaar op 8 januari.
We wensen iedereen gezellige feestdagen!