Leden van Esters Welzijn zijn elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in 't Dorpshuus. Daarnaast zijn escharenaren maar ook mensen die zich verbonden voelen met Escharen en nog geen lid zijn welkom om kennis te maken met 't Esters Uurke.

Komende maanden zijn er ook weer woensdagochtenden met een thema. Inmiddels weten de bezoekers die regelmatig komen dat er ook op die ochtenden "niets moet". Je bent dus net zoals altijd welkom voor een kopje koffie, een praatje of het leggen van een kaartje. Zie voor programma  de foto bij dit  artikel.

Daarnaast is het Samen Eten op elke eerste vrijdag van de maand vermeld in de agenda. Zoals je ziet schuiven op 7 februari Prins Willy en Princes Loïs met hun gevolg gezellig aan.

En verder staat op 30 januari alweer onze 4de jaarvergadering op het programma.